Adresa

Lipová ul.
Ústí nad Labem, Všebořice
Najdete nás zde

Rezervace

tel.: 725 855 944
on-line rezervace

Provozní doba


po,pá
8.00-22.00
so,ne
8.00-21.00

Manažer areálu

Josef Brož
tel.: 602 183 766

Předpověď počasí

Rezervace tenisových kurtů

Osobně, telefonicky, emailem

U obsluhy areálu, na telefoním čísle 725 855 944, nebo prostřednictvím emailu na adresu rezervace@tenisvseborice.cz

Online rezervační systém
rezervace.tenisvseborice.cz >>>> vstoupit
Registrovat

Po registraci do našeho online rezervačního systému můžete zadávat, měnit i sledovat své rezervace prostřednictvím internetu. Stejně tak, zde máte přehled o svém kreditu.

Zrušení či změna rezervace !

Rezervaci je nutno zrušit či změnit nejpozději 12 hodin před rezervovaným termínem.Opakované rezervace je nutno zrušit či změnit nejpozději 72 hodin před rezervovaným termínem. V případě nezrušení, či pozdního zrušení rezervace bude požadována úhrada plné částky za rezervované služby. Při nedodržení doby storna opakované rezervace a příp.nezaplacení,se následující termín opakované rezervace zruší.

Stručný návod pro online rezervační systém

Registrace
Pro možnost zadávání rezervací online se musíte nejprve registrovat v našem rezervačním systému. To provedete jednoduše kliknutím na odkaz Registrovat zde, nebo v přihlašovacím dialogu přímo v rezervačním systému.
Následně se vám otevře okno pro vyplnění registrace.

Tučně vyznačené údaje jsou povinné.
Jako uživatelské jméno zadejte své jméno čo přezdívku, které budete používat pro přihlášení, nemusí se shodovat s vaším občanským jménem a musí být v systému jedinečné (na případnou kolizi s již existujícím jménem budete upozorněni)
Heslo si zvolte dle svých preferencí. Pro heslo nejsou stanoveny žádné podmínky, ale s ohledem na bezpečnost svého účtu, nevolte heslo příliš jednoduché. Heslo se přizadávání nezobrazuje a je třeba ho vyplnit do obou políček shodné.
V druhé části dialogu je třeba vyplnit Vaše občanské jméno, číslo mobilního telefonu a email. Na ty Vám bude následně poslán potvrzovací kód pro aktivaci účtu. Bez platného telefoního čísla či emailu, nelze účet zprovoznit.
Dále je nutné potvrdit souhlas se zpracováním osobních údajů. Bez tohto souhlasu nemůžeme spravovat Váš účet.

Po uložení regitrace se Vám objeví dialog pro zadání aktivačního kódu, který obdržíte prostřednictvím SMS či emailu. Zde vyplňte obdržený aktivační kód a tím dojde k aktivaci účtu. Před provedením aktivace není možno se tímto účtem přihlásit.
Pokud byste si toto aktivační okno zavřeli, lze aktivaci opětovně vyvolat odkazem "Zadat aktivační kód" v přihlašovacím dialogu.

Přihlášení
Pokud máte účet aktivován, můžete se přihlásit do systému. Stačí vyplnit své přihlašovací jméno a heslo.
Pokud byste své heslo náhodou zapoměli, klikněte na odkaz "Zaslat heslo" a bude Vám zasláno na Váš email zadaný v registraci.

Zadání jednorázové rezervace
Nyní, když jste přihlášeni, můžeme přistoupit k zadání rezervace. V základním zobrazení je zobrazen rozvrh na dnes+7 dní. Pokud se zde nenachází Váš požadovaný termín, vyberte datum porstřednictvím dialogu nad rozvrhem. Následně klikněte myší do okénka v rozvrhu odpovídajícímu požadovanému dni, hodině a kurtu vaší rezervace. Objeví se dialog zadání rezervace.

Zde můžete případně ještě změnit požadované údaje rezervace, doplnit poznámku a poté rezervaci "Uložit".
Pozor! Termín rezervace je v systému blokován teprve po uložení rezervace. V rozvrhu se objeví Vaše rezervace s Vaším jménem.

Zadání opakované rezervace
Opakované rezervace je možno zadat pouze prostřednictvím obsluhy.

Změna či zrušení rezervace
Zadanou rezervaci je možno změnit či zrušit nejpozději 12 hodin před jejím začátkem.
Pokud jde o přesun rezervace pouze na jinou hodinu daného dne, je možno ji pouze přetáhnout myší v rozvrhu.
Pokud je třeba přesunout rezervaci na zcela jiný termín, či chcete rezarvaci zrušit, klikněte na ní v rozvrhu. Objeví se dialog shodný jako při zadávání rezervace, kde můžete změnit jakýkoliv údaj a poté kliněte na "Uložit". Při uložení je kontrolováno, zda nový termín nekoliduje s jinou, již existující, rezervací. V takovém případě k uložení změn nedojde.
Kliknutím na Zrušit dojde, po potvrzení, k zrušení rezervace a ta zmizí z rozvrhu a daný termín se uvolní pro ostatní.